Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Dilek ONGAN

04.03.1981 yılında Aydın’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı, 2004 yılında Erciyes Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde lisans, 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans tezi; “Boydak İlköğretim Okulu’nda Okul Beslenme Programına Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Enerji ve Besin Öğeleri Gereksinmesi Açısından Değerlendirilmesi” ve Doktora tezi; “Huzurevlerinde Yaşlılara Sunulan Beslenme Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Yaşlıların Beslenme Durumlarının Saptanması”dır. Lisans mezuniyeti sonrası İzmir’de Fresenius diyaliz merkezlerinde diyetisyenlik yapan Ongan, 2005 yılında Erciyes Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaya başladı. 26.06.2013 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atanan Ongan, Beslenme ve Diyetetik Bölüm ve Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Bilimsel ilgi alanları; toplum beslenmesi ve toplu beslenme sistemlerini kapsayan Ongan’ın bebek ve çocuklarda malnütrisyon, anne sütü, gebelik ve emziklilikte beslenme, okul çağı çocuklarında beslenme, okul beslenme programları, spor beslenmesi, yaşlılıkta beslenme, huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerinde beslenme hizmetleri, beslenme hizmetlerinin kalitesi, beslenme hizmetlerinden memnuniyet durumu, obezite, metabolik sendrom, vejetaryenlik, Türk mutfağı ve Dünya mutfakları, besin güvenirliği konularında yazı, konuşma ve yayınları bulunmaktadır. Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) ve Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) üyesi olan Ongan, aynı zamanda TDD Eğitim Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu üyesi olup derneğin European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) ve The International Confederation of Dietetic Associations (ICDA) temsilcilerinden biridir. 


Başa Dön