İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü web sayfasına hoş geldiniz…

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 01.03.2011 tarih ve 009504 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile açılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle eğitime başlamıştır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’müz, sahip olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda; ülkemizin sağlık düzeyini yükseltmek üzere katkı yapacak şekilde hizmet vermeyi amaç edinmiş, bilimsel gerçekler ve gelişmeler doğrultusunda uygulama yapma perspektifine sahip olan, disiplinlerarası iş birliğini ve ekip çalışmasını benimseyen diyetisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Beslenme ve Diyetetik alanında bilgi üreten, yayan, uygulayan, bilime yaptığı katkılarla ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan örnek bir eğitim kurumu olmaya odaklanmış olan Bölümü’müz, eğitim-öğretim faaliyetine geçmeden önce hem akademik kadro ve altyapı, hem de eğitim-öğretim ortamı ve bilgiye ulaşma kaynakları açısından gerekli hazırlıklarını tamamlama yönünde çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Öğrencilerimizin 4 yıl boyunca ulusal standartları göz önüne alarak, yeni ve ileriye dönük gereksinimlere odaklanmış, uluslararası düzeyde iyi bir eğitim alabilmeleri için ders müfredatı; deneyimli öğretim elemanları önderliğinde, yerel ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredilerine ve öğrencilerin çalışma performansı ve iş yüklerine göre hazırlanmaktadır.

Diyetisyen; sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programları hazırlayan ve besin güvenilirliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur. Günümüzde, diyetisyenler başta hastaneler, toplum sağlığı merkezleri gibi sağlık kuruluşları olmak üzere, tüm toplu beslenme yapılan kuruluşlar (okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta öğretim okulları, yükseköğretim kurumları, huzurevleri, bankalar, kamu kuruluşları, silahlı kuvvetler, fabrikalar, yemek fabrikaları, …) yanında gıda sanayi, turizm sektörü, spor merkezleri, beslenme ve diyet danışma merkezleri gibi pek çok alanda görev yapmaktadırlar. Görüldüğü üzere, toplumun sağlığını koruma ve yükseltme yönünde önemli rolü olan diyetisyenlik; bireylerin yaşam kalitesini arttırma potansiyeline sahip bir meslektir. Çünkü bilimsel araştırmalar; kolon kanserinden depresyona, Alzheimer hastalığından hipertansiyona, metabolik sendromdan osteoporoza kadar birçok hastalığın önlenmesi için yeterli-dengeli ve sağlıklı beslenmek gerektiğini göstermektedir. Öyle ki tek başına beslenme alışkanlıklarında yapılan olumlu değişiklerle bile bir bireyin bir hastalığa yakalanmama şansının arttığı bilinmektedir. Ayrıca, beslenme, hayatın merkezi unsurlarından biri olup, fetal yaşamdan itibaren bizi etkileyerek sonraki nesillere aktardığımız sağlıktan da sorumludur. Evrensel insan hakkı olan güvenilir ve sağlıklı besine ve suya ulaşmanın sağlanmasında mesleğimizin sorumluluğu da büyüktür. Çağımızın en önemli sağlık sorunlarının ilk sıralarında yer alan obezitenin ve nedenlerinin zamanında belirlenmesinde, önlenmesinde ve tedavisinde ise diyetisyenler çok önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle, bu önemli sorumlulukların bilincinde olacak olan siz değerli öğrenci adaylarımız, umuyorum ki siz de ulusal ve uluslararası çapta bireye, topluma ve insanlığa hizmet eden diyetisyenler olarak mesleğini yaparken her zaman çok mutlu olduğunu belirten az sayıda seçkin meslek grubu arasında yer alacaksınız. Sizleri şimdiden sevgiyle selamlıyorum…

 

Yrd. Doç. Dr. Dilek Ongan

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

 


Başa Dön