Bologna Program Tanıtımı

PROGRAM TANITIMI

Kuruluş

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmünce kurulmuştur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 01.03.2011 tarih ve 009504 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü açılmıştır.

Kazanılan Derece

 Diyetisyenlik

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında aldıkları MF-3 puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış erkek ve kız öğrencilere mesleki eğitim öğretim sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Bazı meslek dersleri İngilizce seçmeli olarak alınabilmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine uygun olarak YÖK, ÖSYM ve Rektörlükçe istenen belgelerle, Senato tarafından belirlenen süreler içinde kesin kayıt yaptırılır. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen ya da e-devlet sistemi üzerinden başvurmaları gerekir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal. Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" (http://www.yok.gov.tr/content/view/476/) kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce ve Temel Bilgi Teknolojileri dersi için akademik dönem başlarında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Program Profili

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün amacı, yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel değerler ışığında bilimsel ve etik değerlere sahip, beslenme ve diyetetik bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan “Diyetisyen” yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Günümüzde, diyetisyenler başta hastaneler, toplum sağlığı merkezleri gibi sağlık kuruluşları olmak üzere, tüm toplu beslenme yapılan kuruluşlar (okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta öğretim okulları, yükseköğretim kurumları, huzurevleri, bankalar, kamu kuruluşları, silahlı kuvvetler, fabrikalar, yemek fabrikaları, …) yanında gıda sanayi, turizm sektörü, spor merkezleri, beslenme ve diyet danışma merkezleri gibi pek çok alanda görev yapmaktadırlar.

Okulumuzdan mezun olan diyetisyenler;

Eğitim kurumlarında Eğitimci Diyetisyen olarak

Araştırma kurumlarında Araştırmacı Diyetisyen olarak

Hastanelerde Klinik Diyetisyen olarak (bugün bu alan pek çok alt alana ayrılmış bulunmaktadır. Bunlar; Diyabet Diyetisyenliği, Renal Diyetisyenlik, Onkoloji Diyetisyenliği, Enteral-Parenteral Ünite Diyetisyenliği, Poliklinik Diyetisyenliği vb.)

Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetici Diyetisyen olarak (Eğitim kurumları, Bankalar, Kamu kurumlarında verilen yiyecek içecek hizmetlerinde, Otellerde, Yaşlı Bakım Evleri ve Huzurevlerinde, Yemek Fabrikalarında)

Toplum Sağlığı Diyetisyeni olarak (Bakanlıklar, Halk Sağlığı Kurumu, Toplum Sağlığı Merkezleri, Uluslararası Kuruluşlar vb yerlerde)

Besin Endüstrisinde ürün danışmanı olarak

Özel Beslenme Danışmanlığı Ofislerinde

Sağlık Kulüpleri, fitness merkezleri vb yerlerde danışman olarak

Sporla uğraşan kişi ve gruplara beslenme danışmanı (Spor Diyetisyeni) olarak

Futbol, Basketbol, Voleybol, Güreş vb sporları yapan çocuk ve erişkin sporcuların bireysel beslenme planlarını yaparak ve spor catering işinde yönetici olarak

Gazete, dergi yazarlığı, radyo, TV gibi medya programlarında danışman olarak çalışabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonrası yüksek lisans programlarına  başvuru yapma hakkı bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin (http://sbf.ikc.edu.tr/S/10486/yonetmelikler-yonergeler-usul-ve-esaslar-mevzuat-ogrenci) ilgili maddeleri doğrultusunda yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Tanımları” nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için programda yer alan 240 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam zamanlı, 1. Öğretim

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşah KANER, Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık 35620 Çiğli İZMİR

sbfbes.ikc.edu.tr, Tel: 0 232 329 35 35 Faks: 0 232 325 33 57

Bölüm Olanakları

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün derslikleri, laboratuvarları, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, bilimsel toplantılar gibi tüm olanaklarından yararlanır.


Başa Dön